Әдеби процесс. Әдеби дәстүр мен жаңашылдық

  1. Әдеби процесс әдебиеттің дамуында әрдайым байқалады.Әдеби әдіс және әдеби бағыттар мен ағымдар да өз кезінде жаңашылдық сипат алады. Оларды алғашқыда әдеби орта мойындай қоймайды. Бірте бірте уақыт өте келе әдебиеттегі жаңа үдеріс дәстүрге айналады. Осы орайда романтизм, реализм, синтементализм, классицизм және тағы басқалар жайлы айтуға болады. Әдебиеттегі дәстүр жалғастығын әр уақыттада көркемдік әдістердің қатарында романизм және реализм болса олар белгілі бір дәуірде пайда болады да әр кезеңде әдебиетте өз көріністерін табады.

Мысалы: Ауыз әдебиеті үлгері қатарында сан-тын батырлар жырларының эпикалық сар-ң бүгінді қазақ ақынның поэмаларынан балладаларынан кезегіндегі болады.

Өтеген батыр дастан жырларда кездеседі сондай-ақ Жамбылдың эпикалық жырларда яки өлеңдеріндеэпикалық сарын аз емес. Мысалы Отан соғысы тақ-на жазылған шығармаларда ақын өз киіпкерлерін эпостық жырлардағы батырлар секілді суреттеледі. Мысалы: Суға салса ьатпайтын, отқа салса жанбайтын. Ромонтизм ХІХ ғ ХХ ғғ әдебиетінде мейлінше көбірек кездеседі.

  1. Әдеби дәстүрді игеру және жалғастыру әрбір әдебиетке тән қасиет. Қазақ әдебиетінде, атап айтқанда, 20ғасырдың басында поэма жанры пайда болды. Дәл сол кезеңде роман жанрының да пайда болғандығы белгілі. Алғашқыда қазақ әдебиетіндежаңалық болып енген бұл әдебиет түрлері соңыра дәстүрге айналды. Асқақ рух, қаһармандық леп әр дәуірдің әдебиетіне тән Өйткені әр уақыт өз заманының кейіпкерлерін күн тәртібіне қоюға ұмтылған, атап айтқанда, ауыз әдебиетіндегі үлгілердегі эпикалық жырлардағы Қабландыбатыр, Алпамысбатыр қаһармандық киіпкерлер болса Б.Момышұлының соғыс тақпасына жазған шығармаларының кейіпкерлер мен батырдың өзінің соғыстағы ақыл айла өнегелік тәрбиелік мәнге ие. Бұндай әдістіктегі жалғастықтар әлемдік әдебиетке де тән.

Сондай-ақ Проза,поэзия, драматургия жанр бүгінге де жалғастығы арнайы зерттелуді қажет етеді.

  1. Әдебиеттегі дәстүрлер бүгінде жан-жақты зерттелуде. Мәселен қазіргі қазақ әдебиетінде әлемдік әдебиеттегі бағыттар мен ағымдардың түгел дерлік элеметтерін, кездестіруге болады. Проза оның тілі тпрактикалық сипаты және заңдылықтары көрінісімен бүгінде ерекше саралану тиіс. Өйткені бүгінгі проза поэзия немесе драмматургия кешегі поэзия немесе адамдарға мүлдем ұқсамайды. Тіліде практикалық сипатыда ойлау жүйесіде әр алуан. Көркем әдісте бүгінде ең көп тараған түрі реализм. Реализм деп қазақ әдебиетінде романтизмде сингарманизм де, авангардизм де сапырсып жүргенін байқаймыз. Әдеби синтез Мыс: Ш.Айтматов «Таулар құлағында романында » көркемдік әдістердің қолданылуы. Келесі әдістің барлығы дерлік ақын жазушылардың шеберханасы құрамына айналған.

Қазақ әдебиеті және ондағы түрлі әдебиет жанрларында дүнеиге келген дәстүр жалғасқандығы әрдайым көрініс табады. Өйткені әдебиетте тұтастық және әлемдік әдебиеттердің өзара байланысы сақталынған әлемдік әдебиеттің де қайнар көзі.

Түрлі әдіс жалғанғанын құрайды. Бұл әрине бүгінгі әдеби процеске көшіру емес немесе өткенде оралудың да белгісі деп түсінуге де болмайды. Бұл әдеби процесс тек қана жаңару жаңарту болып табылады. Бұндай процесс қазақ әр бір ұлттық әдебиетте және әлемдік әдебиетте өз жалғасын тауып отыр.