Көркем шығарманың мазмұны мен пішіні, өзара бірлігі

1.Әдеби шығарманың көркемдік әлемі, көркемдік ұғым, көркемдік шарттар, оның мазмұны мен пішіні бір-бірімен өзара байланыста, тұтастықта. Көркем шығарманың әлемі оның мазмұнымен бірлігінде. Кітаптағы бейне ұласы бұл басты мәселе кітаптың мазмұны мен пішіні. Өзара бірлікте қызмет етеді. Кітаптың бәрі көркем шығарма емес рухани байлық дарытатын көңіл әлеміңді ішкі дүниеге нұр себетін шығарма. Өзінің тақырыптық салаларына сәйкес саналуан екендігі белгілі. Мысалы: ғылыми танымдық, тақырыптық экономикалық саяси және т.т. Бұндай кітаптар көркем әдебиет қатарына жатпайды. Себебі көркем әдебиеттің өзіне ғана тән заңдылықтары бар.

  1. Көркем шығарманың мазмұны мен пішіні жжәне өзара бірлігі көркем шығарма үшін басты шарттардың бірі. Олар көркем әдебиеттің негізгі объектісі өмір, пәні адам мидағы сәулесі ғана көркем әдебиет. Өз заманның шындығын көркем сурет яғни сөз өнері арқылы берсе ондағы кейіпкерлер автордың өз идеясынан көркем шындығы ғана мазмұн мен пішін күрделі ұғым филологиялық категория. Мазмұн мен пішін сөз өнеріне ғана емес, қоғамға, табиғатқа тән қасиет. Олар өзара байланыста болады. Бірінсіз бірі жоқ мазмұнының пішіні болады. Сөзсіз мазмұнға ие.
  2. Көркем шығармадағы реалистік эстетиканың негізгі принцпі- пішін мен мазмұн бірлігі. Бұны қай туынды болмасын айқын аңғаруға болады. Бұлар біріне-бірі көшеді, ауысады да. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман эпопеясы пішіні тұрғысынан қарағанда төрт томды кітап қоғамдық өмір, қоғамдық мүшелерінің ой-саласы мазмұн тұрғысынан қарағанда осы және басқа да мәселелердің көркемдік тұрғыда бейнеленуі. Олардың психологиясының иірімі мол екендігі әрине әрбір көркем шығарманың иірімі мол екендігі. Әрине әрбір көркем шығарманың өзіне жүк етеді. Былайша айтқанда қандай да бір мазмұн болмасын пішінге әсерін тигізеді. Сол себебті мазмұн басымдыққа ие болады. Қоғамдық өмірде де мазмұн басымдыққа ие.