Цифрлық технологияның дамуы

Кәсіби дыбыс жазу студияларында метал жүрекшеге оралған (бабышка)ұзындығы 1 км/лік үн таспалар қолданылады,ал “репартер”типтес магинитофондарға №10 катушка қолданылады.Соңғы уақыттаррда касеталы магнитофондардың көп қолданылып жүргеніне байланысты кампакт касеталарда кеңнен қолдануда

Дыбыстың таралу ортасына байланысты мұндай құралдардың микарафон,гидрофон,гиофон болып бөлінетіндігі туралы жоғарыда ескертекнбіз.Ал Радиожуранлистикаға қажеттісі-микрофон.Радиожуранлистиканың өркендеуіне бұдан да басқа көптеген ұқралдар қажет:репортерлер,әртүрлі магнитофондар,диктафондар,мини,микро дыбыс жазу құралдары,әртүрлі байланыс жүйелері.Осы дыбыс жазу процесіне аса қажетті зат-магнитті таспалар.Оның құрамына хром,темір,ұнтақтарының қослуына байланысты.ферромагнитті,хромомагнитті т.б деп аталады.

Электромагитті дыбыс жазу процесін түсіну үшін қарапайым мысал-тәжірибені қараңыздар:кәдімгі инені магнит сынығына бірнеше қайтара ысқылап,содан кейін инені баасқа бір заттарға жақындатсаңыз ,ол иненің магиттелген асиетін байқайсыз.

Оның өзіндік магиттік полистері болады .Ал магитті алып тастасаңыз иненің магиттік қасиеті бірден жойылмайды .Міне осы прйнцип енгізінде арнайы магитті таспа жасалады.

Магитті жазу процесіне арналған құрал-магитофон деп аталады. (“магнит”)сөзіне гректің оһопе-дыбысдеген сөзі жалғанып ,дыбысты жазу деген мағынаны білдіріп тұр.Өзіндік жиіліктегі электор механизм магиттік лентаны тарту арқылы қозғалтады .Магиттті жазу жүріп жатқан уақытта музыка немесе дауыс дыбыс қабылдау құррал-микрафон арқылы төменгі жиіліктегі жыбыстан электрлік тербеліске айналады,ол күшейтіліп,магиттік жзу галофкасына беріледі.

Жай электор магиттен бұл магиттік голофканың ерекшелігі өте тар аралықта орналасқан сақина тәріздес жұүрекшеіс бар.Сол тар аралықтағы зазор арқылы таспа магит өрісінің әсеріне ілініп,магиттеленеді,сөйтіп онда жазылаған дыбыс сақталып қалады да ,микрафон арқылы естілу қабылетіне ие болады

Мкгниттік жазудың бірнеше түрлері бар-механикалық,фотографиялық,магиттік,механоптикалық,электорхимиялық,электрондық.Бұның ішінде ең көп таралған түрлері жиі қолданылатын трүрлері-механикалық яғни,күй табақтарға жазу,фотографиялық-кинолентаға дыбыс жазуда қолданыады және электро магиттік .Бұл қазаргі дыбыс жазу орныдарында –теледидарда,радиода ,күй табақ жазу өнерісінде фото телеграфта есептеу-техникалық машиналарында,автоматтық бақылау апаратураларында,өндіріс процесін бақылауда телемеханика .т.б жерлерде қолданылып,кең қаенат жайуда.

Дыбысты үнтаспаға жазу үшін ең алдымен дыбыс қуатын электр қуатына айналдыру қажет екені түісінікті.Бұл іс дыбыс қабылдау құралдары-дыбыстың әсерінен туғна тербелісті элелтрлік тербеліске ацналдыратын құралдар арқылы жүзеге асырылады.

Дыбыстың таралу ортасына байланысты мұндай құралдардың микарафон,гидрофон,гиофон болып бөлінетіндігі туралы жоғарыда ескертекнбіз.Ал Радиожуранлистикаға қажеттісі-микрофон.Радиожуранлистиканың өркендеуіне бұдан да басқа көптеген ұқралдар қажет:репортерлер,әртүрлі магнитофондар,диктафондар,мини,микро дыбыс жазу құралдары,әртүрлі байланыс жүйелері.Осы дыбыс жазу процесіне аса қажетті зат-магнитті таспалар.Оның құрамына хром,темір,ұнтақтарының қослуына байланысты.ферромагнитті,хромомагнитті т.б деп аталады.

Магитті таспалардың шығуы өндіріске ену-өте күрделі процес.Оған өте сапалы шикізат,құралдар керек.Техналогиялық ережесінде қатал сақтауды қажет етеді.Магнитті таспалар бес типке бөлінеді және олар өзінше шартты халықаралық стандартты белгілермен белгіленеді.Ол шартты белгілер : “а”деген белгі трмыста,өндірісте,дыбыс жазу үшін пайдаланылады, “в”-есептеу техникасында, “т”-деген видео жазуда қолданылатындығын білдіреді.Екі-сандық индекс нолден тоғызға дейін болады.Ол пленка жасалынған материалдың негізін көрсетеді.

Кәсіби дыбыс жазу студияларында метал жүрекшеге оралған (бабышка)ұзындығы 1 км/лік үн таспалар қолданылады,ал “репартер”типтес магинитофондарға №10 катушка қолданылады.Соңғы уақыттаррда касеталы магнитофондардың көп қолданылып жүргеніне байланысты кампакт касеталарда кеңнен қолдануда