Тікелей эфир жүргізушісін даярлау-уақыт талабы

Білім ордаларынан дәріс алатын әрбір болашақ маманы мақсаты-қазіргі заманғы талап-тілекке сай кадр болып шығу.Демек, олардың кәсіби бағыттағы пәндер бойынша жан-жақты дамып жетілегн оқу жоспарын қажет еттіндігі түсінікті.

Психологиялық бейімідлігі

“Жақсымын деп мақтанба,халық айтпай,

Батырмын деп баптанба,барып қайтпа”

Демекші,жоғарыда айтылған сынақтардан өту барысында талапкер өз мүмкндігінің деңгейін өзгерлермен салыстырып көріп өз шамасын байқар еді.Әрбір талапкер-ол да өз алдына жеке тұлға Әрқайсысының өзіндік көзқарасыты,өз паймы бар.

Жалпы қазіргі әлемдік журанилстикаға назар аударыңыз негізінен өмірдің сан-салалы қырының хабардар,әрі бір саланы терең білетін маан даярлауға ойысқан.Демк, мамандыққа баулуға байланысты сабақтары басым оқу жоспары заман талабына лайықты блоып отыр деген сөз.

Кешенді техника құрамына қандай құралдар мен қондырғылар енеді.Ол,бірінішіден,журанлистиканың негізгі тетігі микрафон.Тікелей эфирді сезіну үшін микрафон алдына сөйлеп көру керек.Ал имкрафонсыз айтылған сөздердіің бәрін радиожурнлистикадан тыс әрекет деуге болады. Шындығын айтқанда,тікелей эфир жүргізушілері үшін микрафон алдында сөйлеудің үздік үлгісі бүгнге дейін дикторлардың мәтінді сауатты,сыпайы,мәнерлеп оқй болып келеді.Мәттінің авторы өзге аам өзі емес.Сондықтан,диктор орындаушылық рорліль атқарады.Ал журналист микрафон алдында тікелей ө атынан өзі сөйлейді.Жүргізушілердің кейбіреулері сәлемдесу мен қоштасудың төңірегінде талай мәрте сүрініп жатады.Сол себепті де блоашақ телерадиожуранлисттер микрафонды қолындағы сағатындай,төс қалтасындағы кітапшасындай ажетті құралы ретінде пайдалана алатын болуы керек екені ескерсек, арнаулы пән өтетін дәрісханадағы әр партаға,оқытушы дәріс оқитын кафедраға адам сөйлеген сәтте автоматты түрде қосылатын микрофон орнатқан дұрыс.

Кешенді техниканың келесі бір бөлігі-теледидар.Теледидар басқа бұқаралық ақпарат құралдарынан шектен тыс әсерлігімен және бейелі кеңістікті қамтудағы шексіздігімен ерекшеленеді.

Кешенді техниканың құрамына кіретін тағы бір түрі интернет

Кешенді техниканың келесі бір бөлігі- телефон желісі,яғни аудиторияға орнатылағн кәдімгі телефон мен оқиға ортасынан хабар жеткізуге арналан ұялы телефон.

Кешенді техниканың келесі бір бөлігі- яғни қажетті құрал-басқа барлық ақпарат құралдарымен салыстырғанда опреативтілігі жағынан ең бірініш орында тұратын радио.Сағат-кешенді техниканың соңғы бір бөлшегі.

Кешенді техника не үшін керек

микрафон Сөйлеп үйрену үшін
Интернет-компютер Ақпарат алып,оны өңдеу үшін
Теледидар Салыстырмалы ақпарат көзі және психологиялық монитор ретінде
Телефон Оқиға ортасынан байланысқа шығу үшін,кері байланыс нысаны ретіндегі қызметін меңгеру ретінде
Радио Бағыт бағдар және бақылау нысаны ретінде
сағат Эфирдегі әрекетті уақытқа сәйкес жүзеге асрыу үшін.

Ендеше тікелей эфирдегі ұлттық кадр даярлаудағы мәселенің бірі-арнаулы курстар оқылатын дәрісханалардың осындай кешенді техникамен жарақтандырылуы.

Білім ордаларынан дәріс алатын әрбір болашақ маманы мақсаты-қазіргі заманғы талап-тілекке сай кадр болып шығу.Демек, олардың кәсіби бағыттағы пәндер бойынша жан-жақты дамып жетілегн оқу жоспарын қажет еттіндігі түсінікті.

Психологиялық бейімідлігі

“Жақсымын деп мақтанба,халық айтпай,

Батырмын деп баптанба,барып қайтпа”

Демекші,жоғарыда айтылған сынақтардан өту барысында талапкер өз мүмкндігінің деңгейін өзгерлермен салыстырып көріп өз шамасын байқар еді.Әрбір талапкер-ол да өз алдына жеке тұлға Әрқайсысының өзіндік көзқарасыты,өз паймы бар.

Жалпы қазіргі әлемдік журанилстикаға назар аударыңыз негізінен өмірдің сан-салалы қырының хабардар,әрі бір саланы терең білетін маан даярлауға ойысқан.Демк, мамандыққа баулуға байланысты сабақтары басым оқу жоспары заман талабына лайықты блоып отыр деген сөз.

Кешенді техника құрамына қандай құралдар мен қондырғылар енеді.Ол,бірінішіден,журанлистиканың негізгі тетігі микрафон.Тікелей эфирді сезіну үшін микрафон алдына сөйлеп көру керек.Ал имкрафонсыз айтылған сөздердіің бәрін радиожурнлистикадан тыс әрекет деуге болады. Шындығын айтқанда,тікелей эфир жүргізушілері үшін микрафон алдында сөйлеудің үздік үлгісі бүгнге дейін дикторлардың мәтінді сауатты,сыпайы,мәнерлеп оқй болып келеді.Мәттінің авторы өзге аам өзі емес.Сондықтан,диктор орындаушылық рорліль атқарады.Ал журналист микрафон алдында тікелей ө атынан өзі сөйлейді.Жүргізушілердің кейбіреулері сәлемдесу мен қоштасудың төңірегінде талай мәрте сүрініп жатады.Сол себепті де блоашақ телерадиожуранлисттер микрафонды қолындағы сағатындай,төс қалтасындағы кітапшасындай ажетті құралы ретінде пайдалана алатын болуы керек екені ескерсек, арнаулы пән өтетін дәрісханадағы әр партаға,оқытушы дәріс оқитын кафедраға адам сөйлеген сәтте автоматты түрде қосылатын микрофон орнатқан дұрыс.

Кешенді техниканың келесі бір бөлігі-теледидар.Теледидар басқа бұқаралық ақпарат құралдарынан шектен тыс әсерлігімен және бейелі кеңістікті қамтудағы шексіздігімен ерекшеленеді.

Кешенді техниканың құрамына кіретін тағы бір түрі интернет

Кешенді техниканың келесі бір бөлігі- телефон желісі,яғни аудиторияға орнатылағн кәдімгі телефон мен оқиға ортасынан хабар жеткізуге арналан ұялы телефон.

Кешенді техниканың келесі бір бөлігі- яғни қажетті құрал-басқа барлық ақпарат құралдарымен салыстырғанда опреативтілігі жағынан ең бірініш орында тұратын радио.Сағат-кешенді техниканың соңғы бір бөлшегі.

Кешенді техника не үшін керек

микрафон Сөйлеп үйрену үшін
Интернет-компютер Ақпарат алып,оны өңдеу үшін
Теледидар Салыстырмалы ақпарат көзі және психологиялық монитор ретінде
Телефон Оқиға ортасынан байланысқа шығу үшін,кері байланыс нысаны ретіндегі қызметін меңгеру ретінде
Радио Бағыт бағдар және бақылау нысаны ретінде
сағат Эфирдегі әрекетті уақытқа сәйкес жүзеге асрыу үшін.

Ендеше тікелей эфирдегі ұлттық кадр даярлаудағы мәселенің бірі-арнаулы курстар оқылатын дәрісханалардың осындай кешенді техникамен жарақтандырылуы.