Баспасөз тілі мен радио тілінің айырмашылығы

Жалпы бұқаралық апарат құралдарында тіл қолдануда өзіндік ұқсастықтармен бірге,ерекшеліктер де сақталады.Баспасөз тілі әдеби нормана сай болып келеді.Мұндағы мәтіндерде,материалдарда қатаң стиль сақталады, әдеби тіл қолданылады.Баспасөздің қысқаж анрларындахабарлау стилі болса,талдамалы жанрларда баяндау стилі,ал көркем жанрларда бейнелеу,суреттеу стилі басым.

Ал ради ода ауызекі тіл,сөйлеу стилі қолданалатындықтан,белгілі бір мөлшерде айырмашылықтар келіп шығады.Баспасөз тасқа басылатын сөз болғандықтан әрбір сөз сараланып,өңдеу,жөндеуден өткізіледі.Оны көзбен көріп оқу тән,радио тыңдауға негізделеді.Газеттегідей күрделі стиль ради ода көп кездеспейді.Көбіне тікелей эфир берілетіндіктен ауызекі сөздің сипати пайдаланылады.

Газетте шұбалаңқы сөз,қайталаулар болмауы тиіс.Мұнда штамп,трафарет,схематизмге де орын жоқ.

Ради ода газеттегідей ұзақ сөйлемдер беру жарамсыз. Ондай сөйлемдер тыңдаушының ұғымын ауырлатып,жалықтырады. Сон дай ақ хабарларда газетке қарағанда цифрларды көп қолдану тиімсіз. Газетте берілетіндей бөлшек цифрларды ради ода қолданудғак елмейді,сондықтан он дөңгелетіп жіберген дұрыс, не болмаса салыстырмалы цифрлар берген жөн. Көп сөзден тұратын күрделі құрмалас сөйлемда газетте қолданылғаны мен ради ода ол күткендегідей болмайды.

Радиомәтіндер жай сөйлемге құрылғаны лазым.Радиодағы қауіпсізділік айтуға аур тиеді..Сөз айту мәнері да ойдағыдай шықпайды. Диктордың мәтін оқуын қиындатады ,әрі тыңдаушыға түсініксіз болып шығады.

Демен апарат құралдарының ерекшелігіне сай газеттің өзіншң,радионың өзінше әдіс – тәсілдері бар.