Орта ғасырылық Еуропа әдебиеті

  1. Латын тіліндегі жазба әдебиет. Оның діншілдік жәнежоғарызиялықауымдықсипаты. Дидактикалықмазмұн. Ваганттар мен голиардтар шығармашылығы.
  2. Халықтың ауызшашығармашылығы. Ежелгі Еуропа халықтарының лирикалық поэзиясының сілемдері. Мифологиялық эпос қиял-ғажайыптық және батырлық ертегілер, батырлық эпос-халықтардың эпикалықшығармашылығы дамуының негізгі кезеңдері.

Орта ғасыр мәдениетінің алғашқы кезеңіндегі дамудың екі сатысымен тақырыбына, көркемдік ерекшелігіне, зерттелу жайына, көтерген мәселелеріне тоқталып, дидактикалықмазмұнына талдау жасау, ондағы дидактикалық сарынды көрсету.

Лекция мәтіні:

  1. Орта ғасырлардағы антикалық мәдени мұраның ролі. Хриситандық және антикалық мұра.

Орта ғасырлықмәдениетттің қалыптасуы мен дамуындағы халықтықшығармашылықтың маңызы. Орта ғасырлық әдебиетттің дамуындағы әртүрлі кезеңдердегі фольклор мен әдебиеттің өзара қатынасы.

Орта ғасыр мәдениетінің алғашқы кезеңіндегі дамудың екі сатысы:

  1. Латын тіліндегі жазба әдебиет. Оның діншілдік жәнежоғарызиялықауымдықсипаты. Дидактикалықмазмұн. Ваганттар мен голиардтар шығармашылығы.
  2. Халықтың ауызшашығармашылығы. Ежелгі Еуропа халықтарының лирикалық поэзиясының сілемдері. Мифологиялық эпос қиял-ғажайыптық және батырлық ертегілер, батырлық эпос-халықтардың эпикалықшығармашылығы дамуының негізгі кезеңдері.
  3. Кельттік (ирландтық) эпос,оның көркемдік қырлары. Ирландық сагтардың қиал-ғажайыптық және батырлық ертегімен байланысы.

Скандинавтық эпос және лирикалық поэзия.

Франциядағы батырлық поэзия. „Роланд туралы жыр“ француздық батырлық эпостың ұлы ескерткіші, дастандағы кейіпкер арқылы берілген ұлы идеал.

Немістің батырлық эпосы және оның эпосы. „Нибалунга туралы дастан“ Неміс эпосындағы ежелгі халықтық аңыздаулар.

Орта ғасырдағы рыцарлық, /куртуаздық/ әдебиет.

Шығысқа атанған крест жорықтары және рыцарлық мәдениеттің жаңа идеалдары.

Прванстағы рыцарлық поэзияның пайда болуы. Трубадорлардың сйіспеншілік және саяси поэзиясыныңнегізгі сарындары мен жанрлары.

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!