Өте ежелгі замандық поэзияның басқа да түрлері

Алғашқы қауымдық құрылыстың грек әлеміндегі ішкі өзгерістері. Эллегиялық, ямбылық, меликалық және эпиграматикалық поэзия, оның сақталуы мен жергілікті калорит туралы мәселелер халық әндерімен, әуезбен, ал кейбір, түрлерінің бимен байланыстарының сипаттарын негізгі өлшемдерін көрсету. Архилок (б.д.д. 7ғ. ортасы) Ақынның өз уақыты шындығымен байланысын және Элегия мен ямбының негізгі әуендері; Калин Эфенский және Тиртен (б.д.д. 7ғ.ортасы)шығармашылығындағы Отанды қорғауға шақыру сарыны бар элегиялар, өсиетнамалар мен нақылнамалар арнауларды осы заман мен байланыстара баяндау

Лекциямәтіні:

1.Алғашқы қауымдық құрылыстың грек әлеміндегі ішкі өзгерістері. Тектік – тұқымдық артықшылығы бар атақтылар арасындағы тартыс және олардың саяси, экономикалық, идеясы мәдени артықшылықтар үшін күресі.

Эллегиялық, ямбылық, меликалық және эпиграматикалық поэзия, оның сақталуы мен жергілікті калорит туралы мәселелер халық әндерімен, әуезбен, ал кейбір, түрлерінің бимен байланыстарының сипаттарын негізгі өлшемдерін көрсету. Поэзияның бұл түлерінің бәрі үшін „лирика“ терминінің тарихи шектеулігі және шарттылығы.

Архилок (б.д.д. 7ғ. ортасы) Ақынның өз уақыты шындығымен байланысы

Элегия мен ямбының негізгі әуендері; Калин Эфенский және Тиртен (б.д.д. 7ғ.ортасы)шығармашылығындағы Отанды қорғауға шақыру сарыны бар элегиялар, өсиетнамалар мен нақылнамалар арнаулар;

  1. Меликалық поэзия Алкейдің өлеңдері – еркектің достық жырлары (аристократиялық гетерия) қарсыластарымен күресу тақырыбы жеңілістер, қуылу, үндеу – шақырулар т.б.

Сапороның өлеңдері (б.д.д. 600ж. ) – әйелдің достастық поэзиясы, оның халық мерекелерімен, үйлену салт – жоралғыларымен байланыстары. Стесихор –және батырлық – эпикалық тақырыптар; жекелік – хорлық орындаушылық триада (шумақ, антишумақ, эпод)

Ивик пен Анаркреонт (б.д.д. 7ғ.) махабаттық – сүйіспеншілік және үстелбасылық әуендер Анакреонт өлеңдеріндегі архаикалық өлеңдік поэтикалық стилдаің шарықтау шегі жеке бейнені ашу өнері, сезім мен нақты жағдайдың қарама- қарсы сипаты; махабатты суреттеу, оның жргізушілері мен бағытталған жері. Эллинистикалық және кенже ежелгілік анакреонтика, оның 18-19 ғ.ғ. әлемдік поэзияға әсері.