Экологиялық тәрбиесі

Жоспары.

 • Экология және экология тәрбие жайлы ұғым.
 • Экология тәрбиенің міндеттері мен мазмұны.

Экология жас ғылым. Ол 200 жылдан аса ғана пайда болды. Экология сөзін «Естественная история происхождения» атты ең бірінші қолданған неміс биологы Эрнест Геккель (1968) кітабында Экология «ойкос» деген грек сөзі, «үй, баспана»ұғымын білдіреді. Э. Геккелдің айтуы бойынша экология зоологияның бір тармағы, ол барлық жанды, мақұлықтар және оларды қоршаған органикалық және апорганикалық ортамен өзара қатынасты зерттейді. Экология ғылымы жеке пән түрінде биология ішінде пайда болды. Экологияны жасаған эволюция туралы оқуды негізін салушы ағылшын ғалымы Чарльз Дарвин, оның анықтауы бойынша тіршілік үшін күресу ұғымы өзара қатынасы және олардың өлі табиғатқа қатысын көп заттардың байланысын түйінделуі деп негіздейді. Экология тірі организмдердің ортада тіршілік әрекетін және өз ара қатынасын зерттейтін биологиялық ғылым. Қазіргі уақытта “экология” деген ұғым үлкен теориялық және практикалық маңызы бар барлық ғылымның кешенді негізінде тез дами бастаған саласына айналды. Былайша айтқанда, экология дегеніміз – табиғатты пайдаланудың ғылыми –теориялық негізі. Ол жастарға білім мен тәрбие беру ісін жаңа жолға салғанда ғана өз міндетін атқара алады. Экологиялық білім мен тәрбие берудің мақсаты:

 • Жастардың мінез – құлқын тәрбиелеу.
 • Қоршаған ортаға жауапсыздықпен қараушылырға жол бермеу.
 • Жастардың бойында экологиялық мәдениет дағдысын қалыптастыру.
  • тұлғаның мінез –құлқында;
  • Қоғамдық пайдалы еңбек және еңбек тәрбиесі арқылы айналадағы табиғатты қорғауда, күтуде және жақсартуда.
  • Экологиялық білімді насихаттауда .

Ең алғашқы кәсіби еңбекте.