Коммуникативті түсініктің мазмұны

Жоспары.

  1. Басқару фунциясын орындау үшін коммуникативті жетектіліктің ерекше мәнділігі.
  2. Жеке адамның коммуникативті – орындаушылық шеберлігі.

3.Коммуникативті процесті уақытпен кеңістік көлемінде ұйымдастыру жүйес.

4.Визуальді байланыс “контакт” жасау – көз арқылы байланыстың коммуникативті процестерде алатын орны.

  1. Дидактикалы ара – қатынас теориясы.

Пайдаланылған әдебиеттер.

Негізгі:

  1. Ярошевский М.Г. История психологии. 3-е изд. М., 1985, стр. 573

2.Ярошевский М.Г. Психология в XX столетин. М, 1971.стр. 367

Қосымша:

3.Анцыферова Л.И. Материалистические идеи в зарубежной психологии. М. Наука. 1974.

4.Большоков В.В. Очерки истории русской психологии Нижнии Новгород 1994

5.Будилова Е.А. Социално – психологические проблемы в русской науке М,1983

6.История зарубежной психологии МГУ1986

7.История советской психологии труда МГУ 1983

8.Кузьмен Е.С., Якунин В.А. Развитие психологии внутри естествознания ЛГУ 1985

9.Логинова Н.А. , Ананьев Б.Г. выдающиися ученый в истории отечественной психологии. А, 1999

10.Петровскии А.В. Вопроси истории и теории психологии М,1984

Лекция мәтіні.

Қарым – қатынастың әрбір қатысушысы үшін ақпараттың мәні ерекше рөл атқарады, ақпаратты тек қана қабылдап қою жеткіліксіз ол түсінікті болуы керек. Адамдар арсында ақпаратты алмасу сипаты белгілі жүйесі арқылы бір – біріне ықпал етуі мүмкін. Коммуникативтік әсер ету бір адамның екінші адамға психологиялық әсері болып табылады. Ақпарат алмасу нәтижесі ретінде коммуникативті ықпал сол уақытта мүмкін болады, егер қарым – қатынастың екі қатысушысы қабылдаудың бірыңғай жүйесін меңгергенде. Адамзат коммуникациясы жағдайында әлеуметтік және психологиялық ерекшелігі бар коммуникативтік кедергілір пайда болуы мүмкін.Кез – келген ақпаратты беру белгілер арқылы болуы мүмкін дәлірек айтқанда- белгілер жүйесі. Вербалдық және вербалдық емес коммуникация деп бөлінеді. Олар тағы бірнеше түрлерге бөлінеді: кинестетика, паралинвистика, проксемика, визуалды қарым – қатынас.

Бейрефресялық тыңдау—үндеу, сөз айтылмай тек бейсөз тәсілдері арқылы қарым – қатынас жасау. Мысалы басты изеу, бет және көз қимылы т.б.