Кәсіптік білім берудің оқу жоспарын құрудың принциптері

Жоспар.

 1. Мемлекеттік базистік оқу жоспары.Инварианттық компонент.Вариативтік компонент. Кәсіптік компонент.
 2. Кәсіптік мектеп оқушысының жеке білім алу бағыты.

Пайдаланылатын әдебиеттер:

а) Негізгі әдебиеттер:

1.ҚР Білім туралы Заңы Алматы, 1990

2.ҚР 2015 жылға дейінгі Білім беруді дамыту тұжырымдамасы.

Астана, 2003

3.ҚР білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Астана, 20004

4.ҚР Президенті Н.Назарбаевтің Қазақстан халқына жолдауы. Астана, 2005

5.Айтмағамбетов З, Сәрсекеев М. Мектеп және мамандық таңдау. Алматы, 1983

6.Өстеміров К, Шаметов Р, Васильев И.Б. Професиональная педагогика. Алматы, 2005

б) Қосымша.

1.Акулова О.В. Информационная работа в условиях профилного обучения. Каро, 2005

2.Бақтыбаев Қ, Әлмағамбетова Д. Бастауыш кәсіптік білім мамандықтарына арналған оқу – жоспарының моделін жасау жөніндегі нұсқаулар. Алматы, 2002

3.Гладкая И.В, Ильина С.П, Ривикина С.В. Основы профилного обучения и предпрофильной подготовки. Каро, 2005

Лекция мәтіні

 1. Кәсіптік білім беруді оқыту принциптері екі топқа бөлінеді: жалпы дидактикалық және спецификалық.

Жалпы дидактикалық принциптер:

 1. Оқытудың ғылымилылығы.
 2. Оқытудың көрнекілігі.
 3. Оқытудағы саналылық.
 4. Оқытудағы жүйелілік, бірізділік.
 5. Оқытудағы оқушылардың және ерекшелігін ескеру.
 6. Оқытудағы теориялық практикамен байланысы.

Спецификалық принциптер:

 1. Кәсіби бағыттылық принципі.
 2. Оқу материалын оқытудың технологиялық принцип.
 3. Оқыту процесіндегі кәсіптік қызметті моделдеу принципі.
 4. Кәсіптік мобильділік принципі.
 5. Кәсіптік білім берудегі модельдік принципі.

 1. Кәсіптік білім беру әдістері – дегеніміз – тыңдаушылар немесе оқушыларды кәсіптік білім, білік, дағдыны меңгеру, шығармашылық қабілеттерін дамыту, кәсіптік шеберлік негіздерін қалыптастыру.

Кәсіптік білім беру әдістері.

Танымдық қызмет түріне қарай екіге бөлінеді.

 1. Репродуктивті.
 2. Ізденімпаздық (полсковос)

Редуктивті әдіс – дайын түрдегі білімді меңгере отырып, ақыл-ой және практикалық әрекет үлгілерін орындау.

Ізденімпаздық әдіс – түрлі танымдық міндеттерді түрлі күрделі мазмұнда орындау қабілетіне үйрету.

Сондай-ақ спецификалық әдістер қолданылады. Өндірістік оқытудың әдісі – инструктаж.

Инструктаж екі жолмен өтіледі.

ауызша және жазбаша.

Ауызша инструктаж бірнеше түрге бөлінеді.

 1. Кіріспе инструктаж.
 2. Ағымдағы инструктаж.

3. Қорытынды инструктаж.