Кәсіптік білім берудің мазмұны

Жоспар.

  1. Кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты.
  1. Кәсіптік білім беру мазмұнын жаңартудың бағыттары.

Пайдаланылатын әдебиеттер:

а) Негізгі әдебиеттер:

1.ҚР Білім туралы Заңы Алматы, 1990

2.ҚР 2015 жылға дейінгі Білім беруді дамыту тұжырымдамасы.

Астана, 2003

3.ҚР білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Астана, 20004

4.ҚР Президенті Н.Назарбаевтің Қазақстан халқына жолдауы. Астана, 2005

5.Айтмағамбетов З, Сәрсекеев М. Мектеп және мамандық таңдау. Алматы, 1983

6.Өстеміров К, Шаметов Р, Васильев И.Б. Професиональная педагогика. Алматы, 2005

б) Қосымша.

1.Акулова О.В. Информационная работа в условиях профилного обучения. Каро, 2005

2.Бақтыбаев Қ, Әлмағамбетова Д. Бастауыш кәсіптік білім мамандықтарына арналған оқу – жоспарының моделін жасау жөніндегі нұсқаулар. Алматы, 2002

3.Гладкая И.В, Ильина С.П, Ривикина С.В. Основы профилного обучения и предпрофильной подготовки. Каро, 2005

Лекция мәтіні

  1. Кәсіптік білім беру – кәсіптік мектептерде кәсіби бағдар беру

бойынша жұмысшылардың теориялық білімдері, практикалық және

интеллекуалдық біліктілігін, кәсіптік дағдыларын қалыптастыру

мәселелерін қамтиды.

  • Білім беру мазмұны дегеніміз – жүйелі түрде білім, білік, дағдылардың тиісті мінез – құлық ережелері мен нормаларын оқу барысында оқушыларда қалыптастыру.
  • Кәсіби технология – осы заманғы техника, технология және өндірістік ұйымдастырудың ғылыми негіздері.

  1. Кәсіптік мектептерде білім беру мазмұнын қалыптастыру

принциптері мыналарды қамтиды.

Ғылымилықжүйеліліккәсіптік мобилизациямодульдылық

Гуманитарлыққол жетушілікпәнаралық комплекстіинтерегация

байланыс.дифференциация