Платина және оның туыстары химиясы

Сирек элементтер Ru – 5×10-7 %; Rh –1×10-7%, Pd –1×101-6 %;

OS-S x10-7 %; pt –5×10-7% қосылыс күйінде.

Барлығы күміс – ақ немесе күміс күлгін металл. Осмий ең ауыр металл d =22,5г/см3. Бұл металлдар сутегіні жұтады. Рd 1 көлемі 900 көлемге дейін сутегіні жұтады.

Күміс және алтынға ұқсас платина туыстастары қымбат металлдарға кіреді. Себебі активтігі аз.

2рt + O25000C2ptopt + Cl2 =ptCl2

Рутений, радий и иридий патша сұйықтығында да ерімейді.

Осмий концентрленген азот қышқылында ериді.

OS +8HNO3 =OsO4+8NO2 +4 H2O

Pd +2H2SO4 =PdSO4 + SO2 +2 H2O

концентрленген

Платина металлдарына комплекс пайда ету характерлі +2 және +4 тотығу дәрежесіндегі платина 4 және 6 коор санды комплекстер пайда етеді.
[pt (NH3)4] Cl; K2 [pt Cl6]

Платина металлдары химиялық өнеркәсіпте катализаторлар есебінде қолданылады. Жоғары температураларды өлшеу үшін термопаралар жасауда қолданылады.

Арнайы балқытпаларды легирлеу үшін де қолданылады.